Decrease font size Default font size Increase font size   

Havacılık Güvenliği Eğitimleri

Güvenlik Bilinci Kursu (SHGM Kurs 1)

Süre: 4 saat.

Eğitimin Hedefi:

Havaalanında değişik birimlerde çalışan personelin Sivil Havacılık Güvenliği’ nin önemini anlamasını ve yasadışı eylemlerden korumaya katkıda bulunmaktır.

Potansiyel katılımcılar:

Güvenlik personeli haricinde tüm personeller.

Tazeleme eğitimi:

36 aylık periyotlarla tazeleme eğitimi verilir.

Temel Sivil Havacılık Güvenliği Kursu (SHGM Kurs 2)

Süre: 3 gün.

Eğitimin Hedefi:

İlgili güvenlik personelinin; Uluslararası ve Yerel Mevzuatları öğrenmelerini ve havaalanlarını; yasadışı eylemlere karşı korumak üzere, önleyici tedbirleri uygulayabilmesini sağlamaktır.

Potansiyel katılımcılar:

Güvenlik personeli,

Tazeleme eğitimi:

13 aylık periyotlarla tazeleme eğitimi verilir.

Kontrol Noktası Uygulamaları Kursu (SHGM Kurs 3)

Süre: 5 gün.

Eğitimin Hedefi:

Personeli elle arama teknikleri dahil; tarama tekniklerinde uzmanlaştırmak, konvansiyonel X-ray cihazları ile Kapı ve El dedektörüyle tehlikeli maddelerin tespiti ile uygun önlemleri almasının sağlamaktır.

Potansiyel katılımcılar:

Güvenlik personeli.

Tazeleme eğitimi:

13 aylık periyotlarla tazeleme eğitimi verilir.

Yer Hizmetleri Güvenliği Kursu - Yolcu (SHGM Kurs 5)

Süre: 2 gün.

Eğitimin Hedefi:

Hava aracı işleticisi check-in, boarding ve dispatch ile diğer ilgili personelin, sivil havacılığı yasadışı eylemlere karşı korumak üzere standart bir seviyede önleyici güvenlik tedbirleri uygulayabilmelerini sağlamaktır.

Potansiyel katılımcılar:

Check-in, boarding ve dispatch personeli ve havaalanında görevli bilet satış personeli ile havaalanı veya hava aracı işletmecilerince direkt veya dolaylı olarak istihdam edilen ve potansiyel tehdit arz eden yolcularla karşılaşması muhtemel tüm personel.

Tazeleme eğitimi: 13 aylık periyotlarla tazeleme eğitimi verilir.

Yer Hizmetleri Güvenliği Kursu – Bagaj, Kargo (SHGM Kurs 6)

Süre: 2 gün. 

Eğitimin Hedefi:

Bagaj yükleyicilerinin güvenlikle ilgili uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmalarını ve görevlerinin bir parçası olarak bunu uygulamalarını sağlamaktır.

Potansiyel katılımcılar:

Uçak altına gönderilen yolcu bagajlarının ve kargonun hava aracına yüklenmesi/boşaltılmasında görevli tüm personel.

Tazeleme eğitimi:

36 aylık periyotlarla tazeleme eğitimi verilir.

İkram Güvenliği Kursu (SHGM Kurs 8)

Süre: 1 gün.

Eğitimin Hedefi:

Sivil havacılığı yasadışı eylemlere karşı korumak üzere standart bir seviyede alınacak önleyici ve koruma güvenlik tedbirlerinin İkram Personelince uygulanabilmesini sağlamaktır.

Potansiyel katılımcılar:

Hava aracı ikram malzemeleri ve tedarikleri personeli ve sürücüleri.

Tazeleme eğitimi:

36 aylık periyotlarla tazeleme eğitimi verilir.

Uçak Temizliği Güvenliği Kursu (SHGM Kurs 9)

Süre: 1 gün.

Eğitimin Hedefi:

Temizlik personelinin, sivil havacılığı yasadışı eylemlere karşı korumak üzere standart bir seviyede önleyici güvenlik tedbirleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve uygulamaya sokmalarını sağlamaktır.

Potansiyel katılımcılar:

Uçak Temizlik Personeli.

Tazeleme eğitimi:

36 aylık periyotlarla tazeleme eğitimi verilir.

Temel Kargo Güvenliği Kursu (SHGM Kurs 10)

Süre: 1 gün.

Eğitimin Hedefi:

Personelin havacılık güvenliğinin önemini anlamalarını ve sivil havacılığı yasadışı eylemlere karşı korumak üzere standart bir seviyede önleyici ve koruma güvenlik tedbirleri uygulayabilmelerini sağlamaktır.

Potansiyel katılımcılar:

Yetkilendirilmiş kargo/posta kurum/kuruluşu tarafından istihdam edilen hava kargonun taranmasında sorumlu güvenlik personeli haricindeki tüm personel ve sürücüler.

Tazeleme eğitimi:

36 aylık periyotlarla tazeleme eğitimi verilir.

Hava Kargo Tarama Kursu (SHGM Kurs 11)

Süre: 3 gün.

Eğitimin Hedefi:

Personelin havacılık güvenliğinin önemini anlamalarını ve sivil havacılığı yasadışı eylemlere karşı korumak üzere standart bir seviyede önleyici ve koruma güvenlik tedbirleri uygulayabilmelerini sağlamaktır.

Potansiyel katılımcılar:

Yetkilendirilmiş kargo/posta kurum/kuruluşu tarafından istihdam edilen hava kargonun taranmasında sorumlu güvenlik personeli haricindeki tüm personel ve sürücüler.

Tazeleme eğitimi:

13 aylık periyotlarla tazeleme eğitimi verilir.