Decrease font size Default font size Increase font size   

Tehlikeli Maddeler ve Kargo Eğitimleri

Kargo Satış – Temel

Süre: 60 saat

Eğitimin Hedefi:

Katılımcılara IATA’nın kargo taşıma kurallarını ve uygulama esaslarını ve bunların AWB üzerindeki gösterimlerini aktarmaktadır. Katılımcı bu kurs sonunda;

* IATA – TACT Rules ve Rates kitaplarını tanıyıp kullanabilecek,

* Airwaybill / Konşimentoyu tanıyıp, bu formda ücretlerin nasıl yansıtıldığını,

* Ödeme şekillerini,

* Basılı ücretleri kullanarak genel kargoların ücretlendirilmesini,

* Özel mal ücretlerinin uygulama esaslarını,

* Artırımlı ve indirimli kargoların kapsamları ile bunların ücretlendirilmesini,

* B ve K ücret sistemini, uygulama esaslarını kavramış olacaklardır.

Potansiyel katılımcılar:

Hava kargo acenteleri, tehlikeli madde gönderisi paketleyenler, tehlikeli madde kabul personeli, üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler.

Tazeleme eğitimi:

Tazeleme eğitim zorunluluğu bulunmamaktadır.

Tehlikeli Maddeler IATA DGR Kategori 1,2,3,6

Süre: Temel - 5 gün, Tazeleme 4 gün

Eğitimin Hedefi:

Tehlikeli madde operasyon, kontrol, hazırlama ve paketleme konusunda faaliyet gösteren personelin yeterli bilgi seviyesine ulaşması.

Potansiyel katılımcılar:

Hava kargo acenteleri, ihracatçı firmalar, üreticiler, tehlikeli madde gönderisi paketleyenler, tehlikeli madde kabul personeli

Tazeleme eğitimi:

24 aylık periyotlarla tazeleme eğitimi verilir.

Tehlikeli Maddeler IATA DGR Kategori 4, 7

Süre: Temel - 1 gün, Tazeleme 1 gün

Eğitimin Hedefi:

İlgili personelin tehlikeli maddeler hakkında bilgilendirilmesi, gizli tehlikelere karşı farkındalık oluşturmak.

Potansiyel katılımcılar:

Tehlikeli madde içermeye kargo ve postaların elleçlenmesi süreçlerinde görevli kargo acentesi, yer hizmetleri ve havayolunda görevli personel

Tazeleme eğitimi:

24 aylık periyotlarla tazeleme eğitimi verilir.

Tehlikeli Maddeler IATA DGR Kategori 5, 8

Süre: Temel - 1 gün, Tazeleme 1 gün

Eğitimin Hedefi:

İlgili personelin tehlikeli maddeler hakkında bilgilendirilmesi, kabulü yapılan tehlikeli maddelerin depolanması ve yüklemeye hazırlanması süreçleri, gizli tehlikelere karşı farkındalık oluşturmak.

Potansiyel katılımcılar:

Kargo, posta ve bagajların elleçlenmesi süreçlerinde görevli kargo acentesi, yer hizmetleri ve havayolunda görevli personel

Tazeleme eğitimi:

24 aylık periyotlarla tazeleme eğitimi verilir.

Tehlikeli Maddeler IATA DGR Kategori 9, 11, 12

Süre: Temel - 1 gün, Tazeleme 1 gün

Eğitimin Hedefi:

İlgili personelin tehlikeli maddeler hakkında bilgilendirilmesi. Yolcu beraberinde taşınan tehlikeli maddeler, gizli tehlikelere karşı farkındalık oluşturmak. Oluşabilecek acil durumlara karşı katılımcının bilgilendirilmesi.

Potansiyel katılımcılar: Yolcu check-in personeli, kabin personeli, güvenlik ve tarayıcı personeli.

Tazeleme eğitimi:

24 aylık periyotlarla tazeleme eğitimi verilir.

Tehlikeli Maddeler IATA DGR Kategori 10

Süre: Temel - 1 gün, Tazeleme 1 gün

Eğitimin Hedefi:

İlgili personelin tehlikeli maddeler hakkında bilgilendirilmesi. Yolcu beraberinde taşınan tehlikeli maddeler, gizli tehlikelere karşı farkındalık oluşturmak. Kargo olarak yüklenen tehlikeli madde ve özel kargoların NOTOC üzerinde kontrolü. Oluşabilecek acil durumlara karşı katılımcının bilgilendirilmesi.

Potansiyel katılımcılar:

Pilot, uçuş personeli, uçuş harekat uzmanı (Dispatcher), yük planlayıcılar (Loadmaster),

Tazeleme eğitimi:

24 aylık periyotlarla tazeleme eğitimi verilir.

Tehlikeli Maddeler Satış Teknikleri Semineri

Süre: 4 saat

Seminerin Hedefi:

Tehlikeli Maddeler genel farkındalık ya da temel eğitimine sahip acente satış ve operasyon personelinin, tehlikeli maddeler satışı ile ilgili teklif hazırlama ve operasyon süreçleri ile hakkında bilgilendirme.

Potansiyel katılımcılar:

Hava kargo satış ve operasyon bölümü çalışanları.

Tazeleme eğitimi:

Tazeleme eğitimi zorunluluğu bulunmamaktadır.

HAZMAT Teknisyeni Eğitimi

Süre: 24 saat/3 gün

Eğitimin Konusu:

Herhangi bir kimyasla döküntü olayında oprasyonu yapabilme yetki ve bilgisine sahip olma eğitimi.

Potansiyel katılımcılar:

İlk müdahale personelinden farklı olarak Kimyasal döküntü ile mücadele edip tehlikenin tamamen ortadan kalkması için gerekli bütün adımları atacak kişiler operasyon. AMP planlarında görevli olan veya görev almak isteyen herkes personel.